STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

HCG

Jednokrokový test hCG (moč / sérum) je rýchly chromatografický imunologický test na kvalitatívnu detekciu ľudského chorionického gonadotropínu v moči alebo v sére, aby pomohol včasnej detekcii tehotenstva. Test hCG (moč / sérum) je predbežný kvalitatívny test, a preto ani touto skúškou nemožno určiť ani kvantitatívnu hodnotu, ani mieru zvýšenia hCG. Test obsahuje anti-hCG častice a anti-hCG potiahnuté na membráne. Len na profesionálne in vitro diagnostické použitie.

HCG testy

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

BSD525
Fast-Step hCG test / kazeta, vzorka: sérum-moč, citlivosť: 25 mIU/ml
40

BSD5250
Fast-Step hCG test / testovací prúžok, vzorka: sérum-moč, citlivosť: 25 mIU/ml
50