STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

CLEARLine® mikrotitračné platne na bunkovú kultúru

špeciálny dizajn podporujúci výmenu plynov, kryštálový polystyrén medicínskej triedy povrch ošetrený pre pre prácu s bunkovými kultúrami, s vekom, veľké a hlboké medzery medzi jamkami zabraňujúce krížovej kontaminácii, zrezané plochy na bokoch zabezpečujú, že používateľ vždy zachytí platňu i veko, alfanumerická identifikácia každej jamky, individuálne balené v "peel off" obale, sterilizované gama žiarením, certifikované ako neobsahujúce RNázu a DNázu, certifikované s hladinou endotoxínu < 0,5 EU / ml, certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie

Mikrotitračné platne

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD131028C
Mikrotitračná platňa CLEARLine® pre bunkové kultúry, 6 jamková, plocha jamky 9,6 cm2, maximálny objem jamiek 17ml, rovné dno, jednotlivo balená, sterilná
100

DD131020C
Mikrotitračná platňa CLEARLine® pre bunkové kultúry, 12 jamková, plocha jamky 3,85 cm2, maximálny objem jamiek 6,8ml, rovné dno, jednotlivo balená, sterilná
100

DD131012C
Mikrotitračná platňa CLEARLine® pre bunkové kultúry, 24 jamková, plocha jamky 1,93 cm2, maximálny objem jamiek 3,5ml, rovné dno, jednotlivo balená, sterilná
100

DD131024C
Mikrotitračná platňa CLEARLine® pre bunkové kultúry, 48 jamková, plocha jamky 0,84 cm2, maximálny objem jamiek 1,55ml, rovné dno, jednotlivo balená, sterilná
100

DD131019C
Mikrotitračná platňa CLEARLine® pre bunkové kultúry, 96 jamková, plocha jamky 0,33 cm2, maximálny objem jamiek 0,39ml, rovné dno, jednotlivo balená, sterilná
100