STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

E.S.R. produkty

sedimentačné pipety, plastové alebo sklenené, odberové skúmavky s Na Citrátom, stojany
Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

BSV012
Sklenená sedimentačná pipeta s piestikom
2000

FL50334
Plastová sedimentačná pipeta, graduovaná s aspirátorom
100

FL50335
Sedimentačná skúmavka s NaCitrátom 0,25ml,12x86mm
100

BSV011
10 miestny ABS stojan na sedimentačné skúmavky a pipety
1