STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

Mikrotitračné platne

Mikrotitračné platne, vyrobené z PS, 96 jamkové, tvar "U", "V", "ploché"

Mikrotitračné platne

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

BSD001
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "U", nesterilná
100

BSD010
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "U", sterilná
100

BSD002
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "V", nesterilná
100

BSD011
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "V", sterilná
100

BSD003
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "plochá", nesterilná
100

BSD012
mikrotitračná platňa, 96 miestna, tvar "plochá", sterilná
100

BSD013
kryt na mikroplatňu
100