STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

CLEARLine® Petriho misky

CLEARLine® Petriho misky:

- balené v "peel off" obale,

- sterilizované gama žiarením,

- certifikované ako neobsahujúce RNázu a DNázu,

- certifikované s hladinou endotoxínu < 0,5 EU / ml, certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie

CLEARLine® Petriho misky

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD131046C

Petriho misky sterilné, Ø 35mm, plocha 8,5 cm2

960

DD131048C
Petriho misky sterilné, O 60mm, plocha 21,2 cm2
600

DD131050C
Petriho misky sterilné, O 100mm, plocha 60,8 cm2
300

DD131052C
Petriho misky sterilné, O 150mm, plocha 143 cm2
120