STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

Kontajnery na stolicu

Rôzne druhy odberových kontajnerov vhodných na odber vzoriek, vysoká priľnavosť uzáverov zbraňuje vytekaniu a kontaminácii vzorky pri preprave. -vyrobené z priehľadného polypropylénu alebo polystyrénu, -oblasť na popisovanie alebo etiketa, -sterilné alebo nesterilné

Kontajnery na stolicu - nesterilné

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

FLS25131
Odberový kontajner PP 30ml, nesterilný, s paličkou, matovaná oblasť na popisovanie, červený uzáver
100

BSC160
Odberový kontajner PS 18ml, nesterilný, s lopatkou, modrý uzáver
100

Kontajnery na stolicu - sterilné

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

FL25136
Odberový kontajner PP 30ml, sterilný, s paličkou, matovaná oblasť na popisovanie, červený uzáver
100

BSC163
Odberový kontajner PS 18ml, sterilný, s lopatkou a etiketou, červený uzáver
100