STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

Adhézne filmy na mikrotitračné platne

Porézny film AREASEAL: hydrofóbny porézny film s hrúbkou 114 µm, lepidlo vhodné na medicínske účely, určený pre hlboké jamky (96) a platne pre kultúry alebo bakteriológiu, znížené riziko krížovej kontaminácie a odparovania, podporuje rovnomernú výmenu plynov vo všetkých jamkách, necytotoxický, veľmi dobre priepustný pre plyny, ľahko prepichnuteľný špičkou pipety, použiteľný pri teplotách od -20 ° C do + 80 ° C

Sterilný film pre viac jamkové mikrotitračné platne, technická charakteristika: hrúbka 25 µm, ľahko prepichnuteľný špičkou pipety. Vlastnosti SealPlate:50 µm polyesterový film hermeticky utesňuje platne.

 

Porézny film AREASEAL

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD760214
Adhézny film AeraSeal, rozmery: 82,6 x 142,9 mm
100

DD760215
Adhézny film AeraSeal, rozmery: 82,6 x 142,9 mm, sterilný
50

Sterilný film

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD760201
Adhézny sterilný film SealPlate 50 µm, rozmery: 79,4 x 146 mm
100

DD760205
Adhézny sterilný film ThinSeal 25 µm, rozmery: 79,4 x 141 mm
100