STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

ClearLine® orbitálna trepačka

ClearLine® orbitálna trepačka

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD060965CL
ClearLine® orbitálna trepačka. Kapacita: Erlenmeyerove banky: 125ml - 24ks, 250ml - 14ks, 500ml - 9ks, 1l - 5ks, 2l - 2ks, mikrotitračné platne: 4ks
1

Príslušenstvo k ClearLine® orbitálnej trepačke

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD060968
Platforma na Erlenmeyerove banky 5 x 500ml
1

DD060969
Platforma na Erlenmeyerove banky 8 x 250ml
1

DD060970
Platforma na Erlenmeyerove banky 12 x 125ml
1

DD060971
Platforma na 4ks štandardných mikrotitračných platní
1

DD060972
Univerzálna nastaviteľná platforma
1