STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

PCR stripy ABgene®

Stripy 8 alebo 12 ks mikroskúmaviek vhodné pre všetky značky termocyklérov,

- "nízky profil": redukuje mŕtvy priestor, ktorý eliminuje kondenzáciu na stene skúmavky a zamedzuje odparovaniu,

- odporúčané pre použitue s reakčnými objemami pod 20 µl,

- oddeliteľné na jednotlivé skúmavky,

- tenké steny, medicínsky poplypropylén,

- plochý uzáver: zdrsnený povrch v hornej časti pre ľahšie písanie,

- ploché, klenuté a ultra čisté stripy uzáverov pre qPCR,

- farba: prírodná, žltá, červená, zelená, modrá.

Strip 8 mikroskúmaviek

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD016000
ABgene strip 8 mikroskúmaviek neutrálny + klenutý uzáver
250

DD016303
ABgene strip 8 mikroskúmaviek neutrálny + klenutý uzáver
120

DD016000F
ABgene strip 8 mikroskúmaviek mix farieb + klenutý uzáver ABgene
250

DD016561
ABgene strip 8 mikroskúmaviek neutrálny + plochý uzáver ABgene
250

DD017867
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, mix farieb, plochý uzáver
250

DD016562
ABgene strip 8 mikroskúmaviek pre kvantitatívnu PCR + plochý Ultra Clear uzáver
120

DD016001
ABgene strip 8 mikroskúmaviek neutrálny, bez uzáveru
250

DD016164
ABgene strip 8 mikroskúmaviek neutrálny, bez uzáveru
120

DD017868
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny, klenutý uzáver
250

DD016514
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny, klenutý uzáver
120

DD016166
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, mix farieb, klenutý uzáver
250

DD017239
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny, plochý uzáver
250

DD016389
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny, plochý uzáver
120

DD016517
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil,mix farieb, plochý uzáver
250

DD017802
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny + plochý Ultra Clear uzáver
250

DD016167
ABgene strip 8 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny bez uzáveru
120

Strip 12 mikroskúmaviek

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD016512
ABgene strip 12 mikroskúmaviek neutrálny + klenutý uzáver
80

DD016513
ABgene strip 12 mikroskúmaviek neutrálny + plochý uzáver
80

DD016518
ABgene strip 12 mikroskúmaviek, nízky profil, neutrálny, plochý uzáver
80

DD016511
ABgene strip 12 mikroskúmaviek, neutrálny bez uzáveru
80

Uzávery stripy

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD016002
ABgene strip 8 x klenutý uzáver
250

DD016002

ABgene strip 8 x klenutý uzáver

250

DD016447
ABgene strip 8 x klenutý uzáver
300

DD016521
ABgene strip 12 x klenutý uzáver
200

DD016174
ABgene strip 12 x klenutý uzáver
80

DD016169
ABgene strip 8 x plochý uzáver
250

DD016170
ABgene strip 8 x plochý uzáver
120

DD016519
ABgene strip 8 x plochý uzáver
300

DD016520
ABgene strip 12 x plochý uzáver
200

DD016175

ABgene strip 8 x Ultra Clear plochý uzáver pre qPCR

120