STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

Manuálne mikropipety "Biosigma"

Mechanická pipeta so vzduchovým výtlakom - výborný úchop - jednoduché použitie - rozsah objemov od 0,1 µl do 5000 µl , - okno na čítanie objemu viditeľné na boku pipety, - tlačidlo vyhadzovania špicov na zadnej strane, - autoklávovateľný násadkový kužeľ na špice, - každá pipeta je dodávaná s kalibračným certifikátom vykonaným výrobcom

Fixný objem

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

ABS119HP
Mikropipeta 5µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR064
1

ABS120HP
Mikropipeta 10µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR064
1

ABS121HP
Mikropipeta 20µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1210HP
Mikropipeta 25µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS122HP
Mikropipeta 50µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS123HP
Mikropipeta 100µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1240HP
Mikropipeta 200µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1241HP
Mikropipeta 250µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR002
1

ABS124HP
Mikropipeta 500µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR002
1

ABS125HP
Mikropipeta 1000µl fixný objem, kompatibilné špice: BSR0002
1

Variabilný objem

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

ABS1261HP
Mikropipeta variabilný objem: 0,1 - 2,5 µl, kompatibilné špice: BSR064
1

ABS126HP
Mikropipeta variabilný objem: 0,5 - 10 µl, kompatibilné špice: BSR064
1

ABS128HP
Mikropipeta variabilný objem: 2 - 20 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS129HP
Mikropipeta variabilný objem: 5 - 50 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1290HP
Mikropipeta variabilný objem: 10 - 100 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS131HP
Mikropipeta variabilný objem: 20 - 200 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1310HP
Mikropipeta variabilný objem: 50 - 200 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS1311HP
Mikropipeta variabilný objem: 100 - 1000 µl, kompatibilné špice: BSR002
1

ABS132HP
Mikropipeta variabilný objem: 200 - 1000 µl, kompatibilné špice: BSR002
1

ABS127HP
Mikropipeta variabilný objem: 1000 - 5000 µl, kompatibilné špice: BSR080
1

Multikanálové mikropipety

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

ABS133HP
Multikanálová mikropipeta, 8 kanálov, variabilný objem: 5 - 50 µl, kompatibilné špice: BSR066
1

ABS135HP
Multikanálová mikropipeta, 8 kanálov, variabilný objem: 50 - 300 µl, kompatibilné špice: BSR074
1

ABS136HP
Multikanálová mikropipeta, 8 kanálov, variabilný objem: 0,5 - 10 µl, kompatibilné špice: BSR064
1

Stojan na pipety

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD861006B
ABS stojan na pipety, kompatibilný s väčšinou značiek pipiet
1